محصولات مورد نظر

سرشيلنگی فلنج نیم خم

سرشیلنگی فلنج

سرشيلنگی فلنج کاتری خم

سرشیلنگی فلنج

سرشيلنگی فلنج کاتری

سرشیلنگی فلنج

سرشيلنگی فلنج سوپرکت

سرشیلنگی فلنج

سرشيلنگی فلنج خم بلند

سرشیلنگی فلنج

سرشيلنگی فلنج خم

سرشیلنگی فلنج

سرشيلنگی فلنج بیلی خم

سرشیلنگی فلنج

سرشيلنگی فلنج بیلی

سرشیلنگی فلنج

بست کاتری دوتکه

سرشیلنگی فلنج

بست بیلی دوتکه

سرشیلنگی فلنج

تماس با ما

از طریق راههای ارتباطی زیر می‌توانید با بخش های مشاوره و فروش ما تماس حاصل فرمایید

آدرس

شیراز- بلوار امیرکبیر- خیابان شهید فرزدقی (ترمینال باربری)- جنب کوچه 10- مجتمع تجاری مهدی یار- واحد 16