محصولات مورد نظر

hydraulic coupling bearing YOX

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 Brake drum

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 Cover of pump wheel

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 cover of shell

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 Delay chamber

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 Driven connection

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 Driving connection

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 Flexible element

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 Holding disc

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 Hub

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 Longer delay chamber

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 Polyurethane flexible element

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 Pump wheel

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 Seals

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 ring

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 shell

هیدرو کوپلینگ YOX

YOX560 Turbo wheel

هیدرو کوپلینگ YOX

پوسته YOX560

هیدرو کوپلینگ YOX

پولی YOX560

هیدرو کوپلینگ YOX

شفت انتقال YOX560

هیدرو کوپلینگ YOX

YOTCF split YOTCL vertical

هیدرو کوپلینگ YOX

Type YOTCS with housing

هیدرو کوپلینگ YOX

Type YOTCP with sink oil tank

هیدرو کوپلینگ YOX

Type YOTch with full sliding bearings

هیدرو کوپلینگ YOX

Type SVTL

هیدرو کوپلینگ YOX

DY Electro-hydraulic device

هیدرو کوپلینگ YOX

Electric-hydraulic driving GY

هیدرو کوپلینگ YOX

fluid coupling YOP

هیدرو کوپلینگ YOX

Fluid coupling YOXvs

هیدرو کوپلینگ YOX

Fluid coupling YOXv

هیدرو کوپلینگ YOX

تماس با ما

از طریق راههای ارتباطی زیر می‌توانید با بخش های مشاوره و فروش ما تماس حاصل فرمایید

آدرس

شیراز- بلوار امیرکبیر- خیابان شهید فرزدقی (ترمینال باربری)- جنب کوچه 10- مجتمع تجاری مهدی یار- واحد 16