اگزوز ژنراتور volvo

توضیحات کوتاه:اگزوز یکی از اجزای مهم در سیستم تخلیه یا اسپورت از اتاق موتور خودرو است. اگزوز Volvo نیز برای خودروهای این برند استفاده می‌شود. وظیفه اصلی اگزوز از مواد زا...

RWE.jpg

PDF