شیلنگ بخار نخ دار VAPOR

توضیحات کوتاه:شیلنگ بخار برای مناسب برداشتن بخار به منظور تمیزکاری، گندزدایی، و دیگر کاربردهای مشابه طراحی شده است. عمدتاً از این شیلنگ‌ها برای انتقال بخار با فشار بالا، بخار...

PDF