محصولات مورد نظر

LZS Series (1)

Flowmeter & selonoid valve

LZS Series

Flowmeter & selonoid valve

LZM-J Series

Flowmeter & selonoid valve

LZM-G Series

Flowmeter & selonoid valve

LZM series

Flowmeter & selonoid valve

LZB-VA WA FA30S Series

Flowmeter & selonoid valve

LZB-FA100 Series

Flowmeter & selonoid valve

LZB-F Anti-corrosion Series

Flowmeter & selonoid valve

LZB Series

Flowmeter & selonoid valve

XSW(2W) Series Normally Open Series (1)

Flowmeter & selonoid valve

XSW(2W) Series Normally Open Series

Flowmeter & selonoid valve

XSW(2W) Series Normally Closed Series (3)

Flowmeter & selonoid valve

XSW(2W) Series Normally Closed Series (2)

Flowmeter & selonoid valve

XSW(2W) Series Normally Closed Series (1)

Flowmeter & selonoid valve

XSW(2W) Series Normally Closed Series

Flowmeter & selonoid valve

ZQDF series steam solenoid valve (1)

Flowmeter & selonoid valve

ZQDF series steam solenoid valve

Flowmeter & selonoid valve

ZCZ series steam solenoid valve (1)

Flowmeter & selonoid valve

ZCZ series steam solenoid valve

Flowmeter & selonoid valve

ZCM series direct-acting gas solenoid valve

Flowmeter & selonoid valve

ZCA(XSZC) vacuum solenoid valve

Flowmeter & selonoid valve

ZBSF Series

Flowmeter & selonoid valve

XSUPVC Series

Flowmeter & selonoid valve

XSP series steam solenoid valve (2)

Flowmeter & selonoid valve

XSP series steam solenoid valve (1)

Flowmeter & selonoid valve

XSP series steam solenoid valve

Flowmeter & selonoid valve

XSGW series high temperature solenoid valve

Flowmeter & selonoid valve

تماس با ما

از طریق راههای ارتباطی زیر می‌توانید با بخش های مشاوره و فروش ما تماس حاصل فرمایید

آدرس

شیراز- بلوار امیرکبیر- خیابان شهید فرزدقی (ترمینال باربری)- جنب کوچه 10- مجتمع تجاری مهدی یار- واحد 16